sloppy:

Mira Heo

jesus fucking christ

i am fucking fuming

little-dancing:

Jade Cloud for Sharkcookie

little-dancing:

Jade Cloud for Sharkcookie

my man Crippin Dipsy showing u niggas how to do the crip walk

do u know yo ass out?

do u know yo ass out?

no23:

Noemie Aiko Sebayashi

no23:

Noemie Aiko Sebayashi